Over mij

Over mij
Genezing vanuit een holistische visie

In mijn praktijk ik wordt er op een holistische manier naar de cliënt gekeken. Vanuit dit perspectief kijk ik naar de mens als geheel en naar alle relevante factoren die van invloed zijn op gezondheid. Dus naar de mentale of psychologische, de fysieke, sociale en veranderende kanten van de mens. . Wanneer er een stoornis optreedt in een van de drie elementen, kunnen mensen ziek worden.

Opgericht

Mijn doel is mensen ervan bewust te maken dat genezing niet alleen mogelijk is vanuit het reguliere gezondheidscircuit, maar ook vanuit de alternatieve, complementaire kant. En de cliënt heeft meer controle over zijn genezing door een beter begrip van hoe zijn eigen brein en lichaam zich gedraagt.

Mijn reis naar holistische therapie en energiewerk
Het begin van mijn reis was 35 jaar geleden, in het VK. Toen ik uit het leger kwam vanwege een chronische blessure, begon ik verschillende vormen van vechtsporten te trainen en kreeg ik acupressuurmassage om weer in vorm te komen. In 1987 ben ik een partnerschap gestart als instructeur en adviseur, waarbij we verschillende beroepen getraind en geadviseerd hebben om veiligere werkruimten te creëren in uitdagende omgevingen. Lichamelijke en energetische technieken toepassen op verschillende situaties, externe stressoren herkennen, agressie de-escaleren en letsel door mishandeling voorkomen. Toen ik in 2000 naar Nederland verhuisde, heb ik doorgegaan met vechtsporten, terwijl ik werkte in een zakelijke omgeving. Ik stopte met vechtsporten na twee kleine operaties aan mijn knie en kort daarna begon ik de negatieve effecten van chronische stress te voelen. Uiteindelijk kreeg ik de diagnose PTSS. Toen de traditionele gesprekstherapie niet werkte, kreeg ik een ander behandelplan met EMDR, lichaamswerk, drama en groepsschematherapie. Dit was uitdagend, leerzaam en waardevol. Elke therapie die ik heb gehad, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn herstel. Nadat ik yoga had beoefend, heb ik in 2012 het eerste jaar van een instructeursopleiding afgerond, wat mijn begrip van ademwerk en beweging heeft verdiept. In 2018 behaalde ik mijn diploma als Voetreflexplus therapeut en startte ik mijn eigen praktijk. Daarnaast ben ik lid van LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten). Mijn expertise ligt in het sensorische zenuwstelsel en de manier waarop het de hersenen, het lichaam en het gedrag beïnvloedt. Gedurende de afgelopen 6 jaar heb ik mijn kennis op deze gebieden uitgebreid door onderzoek en studie. In 2021 heb ik me aangesloten bij de Association of Sensory Integration Practitioners (ASIP) en gebruik ik SI als centrale methode voor het omgaan met de gevolgen en het herstellen van chronische pijn en stress.

Contact

Privacy Verklaring

Voetflexplus Emmeloord

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

Ik doe mij best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerk overeenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).

De gegevens uit uw dossier ook voorde volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stage of tijdens bijscholingen).
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatische verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld `Behandeling Reflexzone Therapie
 • De kosten van het consult/behandeling

Klachtenregeling

Voetflexplus Emmeloord

Als VNT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNT.

De VNT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.

U heeft een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.

Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de VNT (www.vnt.nl)

Mijn opleidingen

Gevolgde bijscholingen

 

Chinese Stoelmassage – BoYi Academy

Tuina Zen Massage – Total Health Academy

Focused Reflexology Tony Porter – Reflexologisch Trainingsinstituut

Tinnitus – opzoek naar stilte – Terra Ming

Cupping – Total Health Academy

MBK – Stress and Burn Out – Total Health Academy

Dorn & Breuß Massage – Centrum Biru Kai

MBK – Hormonen de turbo van (het) leven – Vita Opleidingen

Stoel massage – Steve Lomas

OVER MIJ

Na jaren gewerkt te hebben in persoonlijke beveiliging en verschillende leidinggevende rollen in het bedrijfsleven, ben ik in 2018 mijn eigen praktijk begonnen.

Mijn drijfveer is het ondersteunen van cliënten die te maken hebben met lichamelijke of geestelijke klachten. Door samen te werken vinden we niet alleen oplossingen voor het directe probleem maar ontwikkelen we een persoonlijke toolkit. Hiermee kunnen cliënten stress verminderen, pijn verlichten, balans en harmonie brengen in hun geest, hersenen en lichaam met als einddoel hun persoonlijke hulpmiddelen te gebruiken om de kwaliteit van hun leven in de toekomst te verbeteren.