Sensory Reflex Plus

Sensory Reflex Plus

SensoryReflexPlus is een natuurlijke combinatie van sensorische integratie, reflexzone en Tuina-massagetherapie, die is ontworpen om chronische aandoeningen die uw gezondheid en kwaliteit van leven aantasten te voorkomen, te beheersen, te verminderen en te herstellen.

SenoryReflexPlus is een therapie die gebaseerd is op bewijs en die gebruikt kan worden om te ontspannen en problemen zoals hoofdpijn, nek, schouder plus rugpijn, slaapproblemen, angst enz. op te lossen.

Het is een veilig, aanvullende therapie die helpt bij het herstel van chronische aandoeningen, ernstige ziekte, letsel en andere trauma’s.

Elke fysieke, mentale en emotionele reactie in ons leven, inclusief slaap- en energieniveaus, wordt beïnvloed door ons sensorische zenuwstelsel. Alles wat we zien, horen, ruiken, aanraken, voelen en ervaren bepaalt hoe snel we leren, onze motivatie, hoe ons gezin functioneert, onze sociale relaties en hoe we ons gedragen.

De belangrijkste functie is om ons te beschermen in tijden van fysiek en emotioneel gevaar en bedreigingen. Onze zintuigen zijn ook cruciaal voor herstel en genezing. Ze helpen ons om de dagelijkse stress in het leven te verminderen, te voorkomen en aan te pakken. Kortom, om te overleven en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Wanneer we echter een trauma en andere belangrijke levensgebeurtenissen meemaken, kan ons zenuwstelsel zo overweldigd raken dat onze interne alarmen zo luid blijven klinken dat volledig herstel misschien niet mogelijk is of veel langer kan duren dan verwacht.

Dit alles kan uw stress verhogen en uw pijndrempel verlagen, wat op zijn beurt kan leiden tot een langdurig gevoel van gevaar, met meer fysieke pijn en klachten, zoals hoofdpijn, migraine, spier- en gewrichtspijn, PDS, hormonale onbalans, slaap en energie niveaus enz.

Geestelijk kan chronische pijn en langdurige stress leiden tot depressie, angst en gedragsveranderingen die van invloed zijn op relaties, en tot ernstigere lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Onze hersenen passen zich op een nieuwe gewoonte aan, en zo komen we vast te zitten in een chronische cyclus van pijn, stress en vermoeidheid, omdat onze zintuigen in een constante staat van hypervigilantie verkeren!

Ondersteund door evidence-based technieken, richt SensoryReflexPlus zich op zintuiglijk bewustzijn en vertrouwdheid met betrokkenheid binnen uw omgeving, zodat u kunt;

 • Begrijp hoe uw eigen hersenen en lichaam zich gedragen wanneer u stressoren ervaart
 • Leer je zenuwstelsel hoe je vreugde, plezier en pijnstillende chemicaliën kunt activeren
 • Ondersteun andere therapieën die u mogelijk krijgt tijdens uw herstelproces
 • Ontwikkel nieuwe plezierige gewoonten om energie en vitaliteit te vergroten
 • Vergroot mobiliteit, flexibiliteit en weerstand
 • Verbeter uw mentale en fysieke gezondheid en welzijn
 • Om jezelf her te ontdekken

 

Contact

Privacy Verklaring

Voetflexplus Emmeloord

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

Ik doe mij best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerk overeenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).

De gegevens uit uw dossier ook voorde volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stage of tijdens bijscholingen).
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatische verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld `Behandeling Reflexzone Therapie
 • De kosten van het consult/behandeling

Klachtenregeling

Voetflexplus Emmeloord

Als VNT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNT.

De VNT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.

U heeft een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.

Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de VNT (www.vnt.nl)

Mijn opleidingen

Gevolgde bijscholingen

 

Chinese Stoelmassage – BoYi Academy

Tuina Zen Massage – Total Health Academy

Focused Reflexology Tony Porter – Reflexologisch Trainingsinstituut

Tinnitus – opzoek naar stilte – Terra Ming

Cupping – Total Health Academy

MBK – Stress and Burn Out – Total Health Academy

Dorn & Breuß Massage – Centrum Biru Kai

MBK – Hormonen de turbo van (het) leven – Vita Opleidingen

Stoel massage – Steve Lomas

OVER MIJ

Na jaren gewerkt te hebben in persoonlijke beveiliging en verschillende leidinggevende rollen in het bedrijfsleven, ben ik in 2018 mijn eigen praktijk begonnen.

Mijn drijfveer is het ondersteunen van cliënten die te maken hebben met lichamelijke of geestelijke klachten. Door samen te werken vinden we niet alleen oplossingen voor het directe probleem maar ontwikkelen we een persoonlijke toolkit. Hiermee kunnen cliënten stress verminderen, pijn verlichten, balans en harmonie brengen in hun geest, hersenen en lichaam met als einddoel hun persoonlijke hulpmiddelen te gebruiken om de kwaliteit van hun leven in de toekomst te verbeteren.